გაგიკვირდებათ და ეს გოგონა 70 წლისაა

ბრი­ტა­ნე­ლი ნორ­მა უი­ლი­ამ­სი, რო­მე­ლიც იტა­ლი­ა­ში ცხოვ­რობს, ყო­ველ­დღი­უ­რად სვამს წი­თელ ღვი­ნოს და ცხოვ­რე­ბით ტკბე­ბა. უი­ლი­ამსმა და­ამ­ტკი­ცა, რომ ადა­მი­ა­ნი 70 წლის ასაკ­შიც შე­იძ­ლე­ბა შე­სა­ნიშ­ნავ ფორ­მა­ში იყოს.

ნორ­მა წარ­მა­ტე­ბუ­ლად უძღვე­ბა ბიზ­ნესს, არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა და მუდ­მი­ვად აკონ­ტრო­ლებს წო­ნას. ის მუდ­მი­ვად 60.5 კგ-ს იწო­ნის.

უი­ლი­ამ­სი ამ­ტკი­ცებს, რომ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ი­დუმ­ლო არ აქვს. ის ყო­ველ დღე ვარ­ჯი­შობს, ბევ­რს და­დის ფე­ხით აღ­მარ­თზე, მთა­ში.

გა­რეგ­ნო­ბა­სა და წო­ნას უი­ლი­ამ­სი დიდი სე­რი­ო­ზუ­ლო­ბით ეკი­დე­ბა, თუ ნა­ხე­ვა­რი კი­ლოგ­რა­მი მა­ინც მო­ი­მა­ტა, ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თვას აორ­მა­გებს.

ნორ­მას­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სწო­რი კვე­ბაც, მის რა­ცი­ონ­ში შე­დის ბა­ნა­ნი, ქათ­მის ხორ­ცი, სოკო, მა­კა­რო­ნი და კრუ­ა­სა­ნი თაფ­ლით.

ის არც ღვი­ნო­ზე ამ­ბობს უარს.