ვინ არის მამაკაცი, რომელზეც სოფო ნიჟარაძემ რუსეთში იქორწინა
ბო­ლო დროს თბი­ლის­ში ჭო­რა­ო­ბენ, რომ სო­ფო ნი­ჟა­რა­ძე ყო­ფილ პარ­ტნი­ორ ან­დრეი ალექ­სან­დრინ­ზე იყო და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი. სწო­რედ ან­დრე­ის­თან ერ­თად თა­მა­შობ­და სო­ფო "რო­მეო და ჯუ­ლი­ე­ტა­ში", რო­მე­ლიც წა­რ­­მა­ტე­ბუ­ლი მი­­უ­ზიკ­ლი იყო დი­დი თე­ატ­რის სცე­ნა­ზე.

"რო­მეო და ჯუ­ლი­ე­ტა და­ქორ­წინ­დნენ" - სტა­ტი­ებს ამ სა­თა­უ­რით არა­ერთ რუ­სულ სა­იტ­ზე წა­აწყ­დე­ბით, რო­მლებიც 2007 წლით არის და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი. ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი წე­რენ, რომ ქორ­წი­ლი წყვილმა "კარ­მა ბარ­ში" გა­და­ი­ხა­და, სა­დაც მე­გობ­რე­ბი მი­იწ­ვია და მათ ახა­ლი პრო­ექ­ტი Just Married წა­რუდ­გი­ნა.

ერთ-ერთი საიტის მიხედვით, ეს პრო­ექ­ტი კი­დევ ერ­თი მი­ზე­ზი გახ­და რო­მე­ოს და ჯუ­ლი­ე­ტას რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში და­ქორ­წი­ნე­ბი­სა, თუმ­ცა ისი­ნი მა­ლე­ვე და­შორ­დნენ ერ­თმა­ნეთს და მე­გობ­რე­ბად დარ­ჩნენ. ერ­თ-ერ­თი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ფო­რუმ­ზე ან­დრეი ალექ­სან­დრი­ნის სიტყ­ვებ­საც წერს: "მე უკ­ვე რო­მე­ო-­ვე­ტე­რა­ნი ვარ. ამ როლს ვთა­მა­შობ 2004 წლი­დან. მე ოთხი პარ­ტნი­ო­რი-­ჯუ­ლი­ე­ტა მყავ­და. მე და სო­ფო ნი­ჟა­რა­ძე დავ­ქორ­წინ­დით, თუმ­ცა, სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი არ აღ­მოჩ­ნდა სა­მუ­და­მო, რო­გორც შექ­სპი­რის გმი­რე­ბის. გა­სულ წელს გა­ვი­ყა­რეთ, თუმ­ცა დღემ­დე ვმე­გობ­რობთ".