წონის ცხრილი - სიმაღლე და შესაბამისი იდეალური წონა

გთავაზობთ ცხრილს, სადაც იხილავთ თუ რა არის თქვენი სიმაღლისთვის შესაბამისი იდეალური წონა და რომელი ტიპის ადამიანს განეკუთვნებით. არსებობს ადამიანთა სამი ტიპი:

ასტენიკი - ადამიანი გრძელი ხელებითა და ფეხებით (სიმაღლის შესაბამისად) , ასევე ვიწრო მხრებით, ნივთიერებათა ცვლის იდეალური სისტემით

ნორმოსტენიკი - ჩვეულებრივი ადამიანი, ნივთიერებათა ცვლის ჩევულებრივი სისტემით

ჰიპერსტენიკი - ადამიანი განიერი მხრებით, მოკლე ხელებით, ფეხებითა და კისრით

როგორ გავარკვიოთ რომელი ტიპის ადამიანს მიეკუთვნებით: საჩვენებელი თითი და ცერა თითი შემოავლეთ მეორე ხელის მაჯას, ხელის მტევნის დასაწყისთან, თუ ეს მარტივად გამოგდით - ასტენიკი ხართ, თუ დიდი ძალისხმევაა საჭირო - ნორმოსტენიკი, თუ საერთოდ ვერ ახერხებთ - ჰიპერსტენიკი.

წონისა და სიმაღლის ცხრილი მამაკაცებისთვის

სიმაღლე ასტენიკი ნორმოსტენიკი ჰიპერსტენიკი


158 51,1 - 54,7 53,8 - 58,9 57,4 - 64,2

159 51,6 - 55,2 54,3 - 59,6 58,0 - 64,8

160 52,2 - 55,8 54,9 - 60,3 58,5 - 65,3

161 52,7 - 56,3 55,4 - 60,9 59,0 - 66,0

162 53,2 - 56,9 55,9 - 61,4 59,6 - 66,7

163 53,8 - 57,4 56,5 - 61,9 60,1 - 67,5

164 54,3 - 57,9 57,0 - 62,5 60,7 - 68,2

165 54,9 - 58,5 57,6 - 63,0 61,2 - 68,9

166 55,4 - 59,2 58,1 - 63,7 61,7 - 69,6

167 55,9 - 59,9 58,6 - 64,4 62,3 - 70,3

168 56,5 - 60,6 59,2 - 65,1 62,9 - 71,1

169 57,2 - 61,3 59,9 - 65,8 63,6 - 72,0

170 57,9 - 62,0 60,7 - 66,6 64,3 - 72,9

171 58,6 - 62,7 61,4 - 67,4 65,1 - 73,8

172 59,4 - 63,4 62,1 - 68,3 66,0 - 74,7

173 60,1 - 64,2 62,8 - 69,1 66,9 - 75,5

174 60,8 - 64,9 63,5 - 69,9 67,6 - 76,2

175 61,5 - 65,6 64,2 - 70,6 68,3 - 76,9

176 62,2 - 66,4 64,9 - 71,3 69,0 - 77,6

177 62,9 - 67,3 65,7 - 72,0 69,7 - 78,4

178 63,6 - 68,2 66,4 - 72,8 70,4 - 79,1

179 64,4 - 68,9 67,1 - 73,6 71,2 - 80,0

180 65,1 - 69,6 67,8 - 74,5 71,9 - 80,9

181 65,8 - 70,3 68,5 - 75,4 72,7 - 81,8

182 66,5 - 71,0 69,2 - 76,3 73,6 - 82,7

183 67,2 - 71,8 69,9 - 77,2 74,5 - 83,6

184 67,9 - 72,5 70,7 - 78,1 75,2 - 84,5

185 68,6 - 73,2 71,4 - 79,0 75,9 - 85,4

186 69,4 - 74,0 72,1 - 79,9 76,7 - 86,2

187 70,1 - 74,9 72,8 - 80,8 77,6 - 87,1

188 70,8 - 75,8 73,5 - 81,7 78,5 - 88,0

წონისა და სიმაღლის ცხრილი ქალებისთვის

სიმაღლე ასტენიკი ნორმოსტენიკი ჰიპერსტენიკი


151 43,0 - 46,4 45,1 - 50,5 48,7 - 55,9

152 43,4 - 47,0 45,6 - 51,0 49,2 - 56,5

153 43,9 - 47,5 46,1 - 51,6 49,8 - 57,0

154 44,4 - 48,0 46,7 - 52,1 50,3 - 57,6

155 44,9 - 48,6 47,2 - 52,6 50,8 - 58,1

156 45,4 - 49,1 47,7 - 53,2 51,3 - 58,6

157 46,0 - 49,6 48,2 - 53,7 51,9 - 59,1

158 46,5 - 50,2 48,8 - 54,3 52,4 - 59,7

159 47,1 - 50,7 49,3 - 54,8 53,0 - 60,2

160 47,6 - 51,2 49,9 - 55.3 53,5 - 60,8

161 48,2 - 51,8 50,4 - 56,0 54,0 - 61,5

162 48,7 - 52,3 51,0 - 56,8 54,6 - 62,2

163 49,2 - 52,9 51,5 - 57,5 55,2 - 62,9

164 49,8 - 53,4 52,0 - 58,2 55,9 - 63,7

165 50,3 - 53,9 52,6 - 58,9 56,7 - 64,4

166 50,8 - 54,6 53,3 - 59,8 57,3 - 65,1

167 51,4 - 55,3 54,0 - 60,7 58,1 - 65,8

168 52,0 - 56,0 54,7 - 61,5 58,8 - 66,5

169 52,7 - 56,8 55,4 - 62,2 59,5 - 67,2

170 53,4 - 57,5 56,1 - 62,9 60,2 - 67,9

171 54,1 - 58,2 56,8 - 63,6 60,9 - 68,6

172 54,8 - 58,9 57,5 - 64,3 61,6 - 69,3

173 55,5 - 59,6 58,3 - 65,1 62,3 - 70,1

174 56,3 - 60,3 59,0 - 65,8 63,1 - 70,8

175 57,0 - 61,0 59,7 - 66,5 63,8 - 71,5

176 57,7 - 61,9 60,4 - 67,2 64,5 - 72,3

177 58,4 - 62,8 61,1 - 67,8 65,2 - 73,2

178 59,1 - 63,6 61,8 - 68,6 65,9 - 74,1

179 59,8 - 64,4 62,5 - 69,3 66,6 - 75,0

180 60,5 - 65,1 63,3 - 70,1 67,3 - 75,9წყარო