მარტივი ტესტი - ტომი ხარ თუ ჯერი რეალურ ცხოვრებაში