პროფესიები, რომლებიც 6 წელიწადში აღარ იარსებებს

სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტომ ანალიტიკოსებთან ერთად შეადგინა იმ პროფესიების სია, რომლებიც უახლოეს 8 წელიწადში აღარ იქნება საჭირო. ''მოძველებული'' პროფესიების სია ბევრს დასწყვეტს გულს ეს, ძირითადად, ის პროფესიებია, რომელთაც კომპიუტერები უწევენ კონკურენციას და დაახლოებით 2020 წლისთვის აქტუალური აღარ იქნება.

ნოტარიუსი - ეს პროფესია მოძველდება, რადგან გაცილებით მარტივი გახდება საბუთების ინტერნეტის მეშვეობით გაფორმება და საბანკო ოპერაციების ასევე ინტერნეტით განხორციელება, ელექტრონული ხელმოწერის მეშვეობით.

ტურაგენტი -
შუამავლების გარეშე მოქმედი ინტერნეტ-სერვისები ტრანსფერისა თუ საცხოვრებელის შესარჩევად იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ტურაგენტების საჭიროება მალე აღარ იქნება.

ბიბლიოთეკარი, არქივარიუსი
- ყველა ბიბლიოთეკა და არქივი მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოხვდება, მსურველს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში არსებულ ბიბლიოთეკასთან მიუწვდება ხელი და ეს პროფესია თანდათან უსარგებლო გახდება.

პროვიზორი - აფთიაქებიც ინტერნეტით მუშაობაზე გადავლენ, რადგან მყიდველების უმრავლესობა შეძლებს წამლების ონლაინ-შერჩევას, დამოუკიდებლად ან ექიმის რეკომენდაციით. პროვიზორი აფთიაქში მხოლოდ იმ მცირერიცხოვანი ადამიანებისთვის იქნება საჭირო, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ შეძლებენ ინტერნეტით თვითმომსახურებას.

კოპირაიტერი -
მონაცემთა ბაზებთან ჩართული პროგრამები თავად მოახდენენ მითითებული ლიტერატურული ფორმისა და საჭირო შინაარსის ტექსტების გენერირებას.

გამომცდელი -
ეს პროფესია ეგზოტიკად იქცევა, რადგან რობოტები, სიმულატორები და კომპიუტერული მოდელირება ადამიანს უამრავი სხვადასხვა სირთულის ცდისას სრულიად ცვლის.


წიკითხეთ  სრულად