დღეს პირველი აპრილია...

მეგრელი რულეტკას თამაშობს. ყველაფერი წააგო, ერთი ფიშკაღა დარჩა და თავის მოკვლას აპირებს. მოულოდნელად თეთრწვერა მოხუცი გამოეცხადა და უთხრა: სამჯერ მოგცემ რჩევას და თუ დამიჯერებ, მოგებული დარჩებიო.

– რამდენი წლისა ხარ?

– 32

– დადე 32-ზე

დადო და მოიგო …

– რომელ რიცხვში ხარ დაბადებული?

– 18-ში

– დადე 18-ზე

დადო და უკვე 36×36 მოიგო …

– ბოლო რჩევაა იცოდე. ღამის განმავლობაში რამდენჯერ შეგიძლია ქალთან … ვაჟკაცობა?

– 8-ჯერ

– დადე მთელი ფული 8-ზე

დადო. დატრიალდა ბარაბანი და … 2 -იანი ამოვიდა …

– ფუ, ჩქიმ პაკაზუხა დიდა ფხოდ!!!!