"გაიცანით 3 ქართველი პრინცი, საქართველოს ნამდვილი მეფეები!"

იმერეთის ბაგრატიონთა სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონი, საქართველოს სამეფო სახლის მეთაური დავით ბაგრატიონი მუხრანბატონიშვილი და ირაკლი ბაგრატიონი მუხრანელი. სამი პრინცი, სამი ნამდვილი ბაგრატიონი. 
“ერთობა ჩვენთვის ტახტია, 
მტრებისთვის - სახრჩობელაო!.. 
მტრებს “ვაი-დედა” ვაძახოთ
და ჩვენ ვთქვათ: “დელა-დელაო!”

აკაკი წერეთელი.