ასე გამოიყურება სინამდვილეში ჯონ ტრავოლტას თმები (6 ფოტო)

ასე გამოიყურება ჯონ ტრავოლტა პარიკის გარეშე:
და ასე გამოიყურებოდა ჯონ ტრავოლტა პარიკით რამდენიმე დღის წინ წითელ ხალიჩაზე: