"ეს ჩაიწერეთ იქანე, მე ვარ ქურდული მენტალიტეტის მატარებელი..."