ზონის ლექსიკა: როგორ მეტყველებენ ქართველი პატიმრები

ყველა სოციუმს ან გარკვეული ინტერესების ჯგუფს მისთვის დამახასიათებელი ლექსიკა აქვს. Adami.ge-ს მკითხველმა უკვე იხილა სტატია სახელწოდებით საავტომობილო ლექსიკა, რომლის ქართული შესატყვისები ბევრისთვის უცნობია. ამჯერად წარმოგიდგენთ ლექსიკას, რომელიც ქართულ ციხეებშია დამკვიდრებული. საინტერესო ლექსიკონის ავტორი ერთ-ერთი ინტერნეტმომხმარებელია, სახელწოდებით დოგმა.


ატრიადი-რაზმი, რაზმეული
გრევი-არალეგალურად მიღება არაყის, ნარკოტიკის, ფულის
ხატა-საკანი
შალა-მოსაწევი ბალახი
უტკა-ოპერისგან შემოგზავნილი კაცი, ჩამშვები
ჩაფირი-ჩაის მაგარი ნაყენი
რაზბორკა-საქმის გარჩევა
სმერტნიკი-სიკვდილმისჯილი
პარაშნიკი-უპატიებელი დანაშაულის ჩამდენი პატიმარი, რომელსაც, ციხის კანონით მისჯილი აქვს მუდმივად პარაშასთან ცხოვრება
პარაშა-საპირფარეშოს კასრი
მუჟიკი-მშრომელი პატიმარი
ობშიაკი-ზონის საერთო ქონება
პროვოდი-პატიმრის გაცილება
მალიავა-წერილი
მისკა-ალუმინის ჯამი
კუკარეშნიკი-სათვალთვალო ჯიხური
კაშა-ჭამის მოყვარული
კაზიოლი-ჩამშვები

წაიკითხეთ  სრულად