ინტერნეტში 20 ივნისის ახალი, სულის შემძვრელი კადრები ვრცელდება