პირველი კადრები თამარ დედოფლის ახალაღმოჩენილი საფლავიდან