ეს ულამაზესი გოგონა ქრისტინე იმედაძის ქალიშვილია


ქრისტინე იმედაძის შვილი ტაისია, ძალიან დამშვენდა და გაიზარდა.