ბერმა ნიკოლოზმა მასთან შეკრებილ მრევლს ას ლარიანები დაურიგა