სასწაულმოქმედი მცენარე, რომელიც ვირუსს ამარცხებს

ცა­ცხვს ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან იყე­ნებ­დნენ ხალ­ხურ მე­დი­ცი­ნა­ში, რად­გან ხის ყვე­ლა ნა­წი­ლი სა­სარ­გებ­ლო და სამ­კურ­ნა­ლოა - ყვა­ვი­ლიც, ფო­თო­ლიც, ქერ­ქიც და კვირ­ტე­ბიც.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძი­რი­თა­დად, კავ­კა­სი­უ­რი ცა­ცხვია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, რომ­ლის სი­მაღ­ლემ შე­საძ­ლოა, 25 მეტრს მი­აღ­წი­ოს. სა­ო­ცა­რი სა­ნა­ხა­ვია ცა­ცხვი ყვა­ვი­ლო­ბის ჟამს: მისი ყვა­ვი­ლი მო­თეთ­როა და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბელ სურ­ნელს აფ­რქვევს.

ცა­ცხვი ზა­ფხულ­ში, ივ­ნის­ში ყვა­ვი­ლობს, თუმ­ცა პრო­ცე­სი შე­საძ­ლოა მა­ი­სის თვი­დან და­ი­წყოს. ყვა­ვი­ლო­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა ორი კვი­რაა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვა­ვი­ლე­ბი მშრალ ამინ­დში შეგ­როვ­დეს, დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში. ყვა­ვი­ლე­ბი ჩრდილ­ში უნდა გა­აშ­როთ, რად­გან მზე­ზე ის სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბებს კარ­გავს.

ვირუ­სე­ბის სე­ზონ­ზე ცა­ცხვის ჩაი უე­ბა­რი სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ის კე­რა­მი­კულ ჭურ­ჭელ­ში უნდა მო­ამ­ზა­დოთ. ჭურ­ჭელს ჯერ მდუ­ღა­რე წყა­ლი გა­მო­ავ­ლეთ, შემ­დეგ ჩა­ყა­რეთ ცა­ცხვის ყვა­ვი­ლი და და­ას­ხით მდუ­ღა­რე წყა­ლი, ოღონდ პირ­და­პირ ცე­ცხლი­დან გად­მოდ­გმუ­ლი არა - ადუ­ღე­ბულ წყალს 2 წუთი აცა­დეთ, რომ 90 გრა­დუ­სამ­დე ჩა­მო­ვი­დეს და შემ­დეგ და­ას­ხით ცა­ცხვის ყვა­ვილს.

ნა­რე­ვი პირ­სა­ხოც­ში შე­ფუ­თეთ ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში და შემ­დეგ და­ლი­ეთ. თუმ­ცა, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ: სის­ტე­მა­ტუ­რად ცა­ცხვის ჩაის და­ლე­ვა არ შე­იძ­ლე­ბა. ოპ­ტი­მა­ლუ­რია, ეს ნა­ყე­ნი ადა­მი­ან­მა სამი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ირ­თვას, 10-დღი­ა­ნი შეს­ვე­ნე­ბის შემ­დეგ კი ისევ მი­უბ­რუნ­დეს. განაგრძეთ კითხვა