როგორ გამოიყურება ტრილიონი დოლარი?ყველასთვის ცნობილი $100 კუპიურა.

img
$100 შეკვრა, სადაც მთლიანად $10 000-ია - მისი სისქე 1,27 სმ-ია.

imgროგორი გასაოცარიც არ უნდა იყოს ერთი მილიონი დოლარის შეკვრა ასე ცოტად გამოიყურება. ($100 კუპიურებით)
img

$100 000 000 კი ასე გამოიყურება ($100 კუპიურებით)
img
1 მილიარდი ეს უკვე სულ სხვაა და ასე გამოიყურება ($100 კუპიურებით).
img
და როგორ გამოიყურება ტრილიონი?

-არც მეტი არც ნაკლები ტრილიონი დოლარი ($100 კუპიურებით) ასე გამოიყურება...


img