დედამ შვილის გატაცება შეუკვეთა "აღმზრდელობითი" მიზნით