ეკა ყუშიტაშვილს კონკურენტი გამოუჩნდა და თან ისიც X5-ით

­