ვინ არ დაჯარიმდება პირბადის გამოუყენებლობისთვის

მთავრობამ პირბადის ტარების წესის შესახებ დადგენილება მიიღო. მისი ტარება სავალდებულო არ იქნება 6-წლამდე ბავშვებისთვის. ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც აქვთ სასუნთქი გზების პრობლემა. მაგალითად, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები და ბრონქული ასთმა.

პირბადის ტარება არ მოუწევთ შშმ პირებს, აგრეთვე სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მომსახურე პერსონალს, შესაბამისი სამიზნე ჯგუფისთვის კონკრეტული სოციალური სარეაბილიტაციო სერვისის მიწოდებისას, მაგალითად ლოგოპედის მომსახურებისას.