როგორ შეიცვლება ივლისში ზოდიაქოს ნიშნების ცხოვრება

სულ მალე ივ­ლი­სი შე­მო­ა­ბი­ჯებს ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ცნო­ბი­ლი ავ­სტრა­ლი­ე­ლი ტა­რო­ლო­გი და ას­ტრო­ლო­გი ან­ჟე­ლა პერ­ლი ტა­როს კარ­ტე­ბით იმ ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გვი­ამ­ბობს, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს თი­თო­ე­ულ ნიშ­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში მოხ­დე­ბა.

ვერ­ძი

აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ა­წეს­რი­გეთ საქ­მე­ე­ბი, ცხოვ­რე­ბა, დო­კუ­მენ­ტე­ბი, ჩვე­ვე­ბი, კვე­ბა და ა.შ. ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია იმის­თვის, რომ ახა­ლი ჩვე­ვე­ბი და ჰობი შე­ი­ძი­ნოთ. ის, რაც დიდი ხა­ნია ჩა­ი­ფიქ­რეთ, ივ­ლის­ში ხორცს შე­ის­ხამს. რა­ღაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სი­ტუ­ა­ცია კი ად­გი­ლი­დან და­იძ­ვრე­ბა. თუ ზღვა­ზე აპი­რებ­დით გამ­გზავ­რე­ბას, თვის შუა რი­ცხვე­ბის­თვის ეს სურ­ვი­ლიც აგის­რულ­დე­ბათ.

წარ­სუ­ლის ტვირ­თი წარ­სულ­ში და­ტო­ვეთ და თა­მა­მად წა­დით წინ.

კურო

თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ბევ­რი სა­სი­ხა­რუ­ლო მოვ­ლე­ნა მოხ­დე­ბა, რაც და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით აგავ­სებთ. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ სუ­ლი­ერ წო­ნას­წო­რო­ბას მი­აღ­წი­ოთ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­სა და სამ­სა­ხურ­ში.

ივ­ლი­სის ბო­ლოს არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო ცნო­ბას შე­ი­ტყობთ. არ ღირს ნერ­ვი­უ­ლო­ბა, მშვი­დად შეხ­ვდით ამ სი­ახ­ლეს და დას­კვნე­ბის გა­კე­თე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ, გა­რე­მო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დეთ.

ტყუ­პე­ბი

ივ­ლი­სი მნიშ­ვნე­ლო­ვან ცვლი­ლე­ბებს არ გი­ქა­დით, ყვე­ლა­ფე­რი მო­ზო­მი­ლად ჩა­ივ­ლის. თუ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში წას­ვლას აპი­რებ­დით, ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია სა­ზღვაო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის.

ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­საც. გა­უფრ­თხილ­დით სა­კუ­თარ თავს და ახ­ლობ­ლებს. იმის­თვის, რომ სახ­ლში სიმ­ყუდ­რო­ვე შექ­მნათ, გა­და­ყა­რეთ ყვე­ლა­ფე­რი ძვე­ლი და ის, რაც არ გჭირ­დე­ბათ.

კირჩხი­ბი

ფი­ნან­სუ­რი სფე­რო ივ­ლის­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­გა­ხა­რებთ. ფული საკ­მა­რი­სად გექ­ნე­ბათ. თუმ­ცა, ფუ­ლის გა­სეს­ხე­ბა ამ თვე­ში არ ღირს. შე­ე­ცა­დეთ მსხვი­ლი შე­ნა­ძე­ნე­ბის­გა­ნაც თავი შე­ი­კა­ვოთ.

თავი აა­რი­დეთ კა­მათს და კონ­ფლიქ­ტებს, ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. იყა­ვით კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი, თა­ვა­ზი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბაც თქვე­ნი მეგ­ზუ­რი გახ­დე­ბა.

ლომი

ივ­ლის­ში ლო­მებს ყვე­ლაფ­რის­გან გაქ­ცე­ვის და სრულ­ფა­სოვ­ნად დას­ვე­ნე­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ. შვე­ბუ­ლე­ბა­ში ისი­ნი გავ­ლენ, ვინც სამ­სა­ხურ­ში ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი გა­და­წყვი­ტა.

ივ­ლი­სი კარ­გი პე­რი­ო­დია იმის­თვის, რომ საქ­მე­ე­ბი მო­ა­წეს­რი­გოთ. ჯან­მრთე­ლო­ბა არ გიმ­ტყუ­ნებთ და გან­წყო­ბაც კარ­გი გექ­ნე­ბათ.

ქალ­წუ­ლი

ივ­ლის­ში შეძ­ლე­ბათ, რომ ბედ­ნი­ე­რე­ბის ფრინ­ველს ხელი ჩა­ავ­ლოთ. ის, ვინც თა­ვის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბას ეძებს, ივ­ლის­ში შეძ­ლებს მიხ­ვდეს, თუ რო­მე­ლი გზით უნდა წა­ვი­დეს. ფი­ნან­სებს რაც შე­ე­ხე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი დას­ტა­ბი­ლურ­დე­ბა.

ამ თვე­ში რის­კზე წას­ვლა არ ღის, ეს სა­სურ­ველ შე­დეგს არ მო­ი­ტანს. ამ პე­რი­ოდ­ში ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას შეძ­ლებთ, თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი კარ­გი დროა იმის­თვის, რომ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ.

სას­წო­რი

პრობ­ლე­მე­ბი და გან­ცდე­ბი წარ­სულ­ში დარ­ჩე­ბა.2020 წლის ივ­ლის­ში თქვე­ნი მო­მავ­ლის­კენ შემ­ხვედრ ნა­ბიჯს გა­დად­გამთ. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ სა­მოგ­ზა­უ­როდ წახ­ვი­დეთ და თა­მა­მად და­გეგ­მოთ შვე­ბუ­ლე­ბა.

შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ბა­ლან­სი და ეძე­ბეთ ჰარ­მო­ნია სა­კუ­თარ თავ­ში. თუ კვე­ბას მო­ა­წეს­რი­გებთ და მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე იტყვით უარს, არც ჯან­მრთე­ლო­ბა გიმ­ტყუ­ნებთ. განაგრძეთ კითხვა