ის აკრავს წებოვან ლენტს საყვავილეს, რატომ? ეს სრულყოფილებაა

­