„წერილი მეგობარს, რომელსაც კიბო აქვს და იმედია, მალე მოკვდება“