8 მიზეზი, თუ რატომ ირჩევენ კარგი გოგოები "ცუდ" ბჭებს