თენგზ ცერცვაძეს კორონავირუსი დაუდასტურდა

ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს გე­ნე­რა­ლურ დი­რექ­ტორს, თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძეს კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უ­დას­ტურ­და.

"ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძე ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია. მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლია.

აღე­ნიშ­ნე­ბა მსუ­ბუ­ქი სიმპტო­მე­ბი. შე­სა­ბა­მი­სად, სტა­ცი­ო­ნარ­ში ყოფ­ნას არ სა­ჭი­რო­ებს და ის სახ­ლში მკურ­ნა­ლობს", - აცხა­დე­ბენ ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში.