ქართველმა გიდმა ტურისტს სულ "пошёл ты на х..." ეძახა