მას 5 შვილი ყავს და ამ ვიდეოთი გვანახებს, თუ როგორ უვლის მათ…