ქუჩის იოგების საიდუმლო, თუ როგორ ეყრდნობიან ერთ ჯოხს? (6 ფოტო)