ჯგუფი ძმების მიერ შესრულებული ”ავერ მარია”.. საოცრებაა!

­