მარტში დაბადებული ადამიანების 8 დამახასიათებელი თვისება