ქალური ლოგიკის საიდუმლო ამოხსნილია მეცნიერულ დონეზე