კიდევ ერთი სასტიკი ძიძა, რომელმაც მსოფლიო აღაშფოთა