მე ვარ ასურელი რომელთაც ცოცხლად წვავენ და თავებს კვეთენ!