"ცოტა მეშინია" - ზალიკო ბერგერს სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროება