შავ-თეთრი ილუზია, ვის ხედავთ სურათზე?


შავ-თეთრი ილუზია. 15-20 წამი დააკვირდით სურათის ცენტრში არსებულ ოთხ წერტილს, შემდეგ ჭერში აიხედეთ და თვალები დაახამხამეთ. რა დაინახეთ?

დაწერეთ კომენტარში რა დაინახეთ?