ორი სხვადასხვა პუტინი შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს?