ოპერატორმა აღარ იცის რა გადაიღოს: შეჯიბრება თუ ლამაზი უკანალი