15 ავტომობილი, რომელიც ერთადერთ ეგზემპლარად შეიქმნა (15 ფოტო)