გული, რომელიც გერმანიის ნაკრებისთვის ძგერს – ანუკის ინტერვიუ

}