"მე და სალომეს არ გვითქვამს, რომ ჩვენი ურთიერთობა დასრულდა"