დაჭრილი, მაგრამ მაინც რა ამბავშია

ამერიკელი, რუსი და ქართველი დაიჭრებიან ბრძოლის ველზე.

ამერიკელი:

-oh, shit, მტერი ჩემზე ძლიერია. უკან უნდა დავიხიო …

რუსი:

-ოი, ბლიად, დამჭრეს. უკან უნდა დავიხიო …

ქართველი:

-დამჭრეს ამათი დედა მოვ**ან. მოდით აქ თქვე ბო*ებო დედები უნდა მოგი**ნათ …


წყარო - kar.ge