ეს გოგონები საშინლად ცეკვავენ, თუმცა, ცეკვა ვის ადარდებს...