11 ადამიანი, რომლის არსებობისაც არ სჯერათ და რეალურად არსებობს!!!