10 ქართველი, რომლებიც ''მოდიდან'' არასოდეს გადადიან