დევიდ ბექემმა თავის ვაჟს კაფეში მიმტანად მუშაობა დააწყებინა