გურულებმა და მეგრელებმა ომი ატეხეს

გურულებმა და მეგრელებმა ომი ატეხეს. მეგრელების წინა ხაზზე გურულების დაზვერვაა და უსმენენ თუ რას ლაპარაკობენ მეგრელები სანგარში. სანგარში კი ასეთი საუბარი მიდის:

-წიე ტვიებ გემეთუეს დო ასე მუ შიბლა ვოოთათ

[ტყვიები გაგვითავდა და ახლა რა შიბლა ვისროლოთო].
გურულებმა სასწრაფოდ მოახსენეს შტაბს, რომ მეგრელებს რაღაც ახალი იარაღი ჰქონიათ, რომელსაც „შიბლა“ ჰქვიაო. ბევრი ეძებეს ახალი იარაღის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაიგეს. ბოლოს გურულების შტაბის მეთაურმა გამოსავალს მიაგნო: – ჩვენთან ერთი მეგრელი ქალიაო გათხოვილი და და იმას ეცოდინება არ დაგვიმალავსო.

დიდი თხოვნით მივიდნენ მეგრელ ქალთან გურულები … ასეთი და ასეთი იარაღი ჰქონიათ მეგრელებს და არ დააგვიმალოო გვითხარი რა არისო. ქალმა შეჰკივლა:

-უი, მაგი 18 წლის წინ რომ მომხდა, ჯერ კიდე არ არის შეხორცებულიო


წყარო - kar.ge