როდესაც ყოფილი მოსწავლე აჯარიმებს მასწავლებელს (ვიდეო)

­­