ასე მარტივად შეგიძლიათ გაიგოთ ელემენტი დამჯდარია თუ არა...

­