მომხიბლავი, მდიდარი მამაკაცები და მათი შეუხედავი ცოლები