როგორი იქნება ადამიანის გარეგნობა 20 000, 60 000 და 100 000 წლის შემდეგ?