გარდაიცვალა მსოფლიოში ყველაზე მსუქანი ადამიანი (14 ფოტო)